Branko Santo MikroStar

Živeti život u skladu. U skladu sa ličnošću koja ispunjava ovo ljudsko telo. Eto to je moja želja. Celog života, kako smo i naučeni, jurimo ciljeve. Velike napore ulažemo, i velike žrtve prihvatamo kao sasvim normalne, ne bismo li dostigli zacrtano. A kada put nije pravolinijski, posustajemo, odustajemo, predomišljamo se i sputavamo. Jer trka u … Continue reading Branko Santo MikroStar