Teorija: Dugoročno Urbano Kampovanje (DUK)

TL;DR (too long; didn’t read): Hteo da budem dugoročni turista, nisam imao para Shvatio da je najveći trošak smeštaj, ukapirao da bih mogao da spavam u kombiju Istražio logistiku i shvatio da može tako da se živi pa i dugoročno   Kada izmislite izraz, onda treba i da ga prisvojite. Ovim objavljujem da sam vlasnik … Continue reading Teorija: Dugoročno Urbano Kampovanje (DUK)