Zgodna a nezgodna ženska

Jezička nelogičnost. Da ženska bude i zgodna i nezgodna u isto vreme?

Svi znamo zgodne ženske. Ulepšaju čoveku dan. I žene vole da vide zgodne ženske. Pogotovo kada je zgodnoća rezultat rada. Zgodna ženska mora da se poštuje jer ona je simbol. I dok je jedan pridev fizički, drugi je karakterni. A šta onda sa nezgodnom ženskom? Bogami i njih moramo da poštujemo. Ne ulepšaju ti dan, ali vreme se uspori kada su tu. Jer i nezgodna ženska je simbol! Ne želiš da joj se zameriš, jer ode glava.

A najbolje ženska je zgodna a opet nezgodna. Uzdahneš kad prilazi a odahneš kad odlazi.

BS:MS